Podesti

Leseni podest iz sibirskega macesna. Zaključen je z obliko ribnika.

Štirioglati podest iz tikovega lesa.

Podest iz smrekovega lesa, zaključen z obliko ribnika.